SDH Rájec

Tato stránka slouží pro členy a příznivce požárního sportu........

Historie

Historie :  Něco málo, co v kronikách bylo psáno Vám se pokusím vylíčit

    Náš sbor byl založen roku 1880  Janem Kukulou rolníkem, tehdejším starostou obce Janem Loučným a učitelem Josefem Žákem. Sbor dostal svolení od obecní rady k zakoupení požární stříkačky s 192m konopných hadic a se vším příslušným výzbrojem, v úhrnné ceně 1456 zl. a 85 kr.

    1971 - V té době má sbor 59 platných členů.Byla zahájena stavba sklepa pro různé účely sboru, akce se rozrostla ve stavbu nynějšího klubu požárníků. Na stavbu tuto se zakoupilo 3000 ks. cihel, několik kubíků písku se navozilo od sázavy, dále se zakoupil cement a kámen dodalo MNV. Celé této akce se ujal velitel Josef Žák. Každou sobotu a neděli po celý rok pracovalo mnoho našich členů na zmíněné stavbě. Všichni dělali tuto práci zdarma, jen za občerstvení. Stavba tato se financovala z výtěžků kulturních akcí pořádaných sborem. Sklep se vyzdil a na podzim se dovezli betonové hurdesky v celkovém počtu 280 k. Tak skončil rok tento v němž se udělalo hezký kus práce.

    1972 - V tomto roce se rozrostl počet členů na 69.  Zakoupilo se 6000 cihel a tvárnic a práce na klubu požárníků mohly pokračovat. Vzhledem k nedostatku peněz převzal MNV tuto stavbu do akce Z, tímto byly uvolněny další peníze. práce pokračovaly až po vazbu a nakonec oplechování střechy. Tímto skončily práce na klubu. A také psaný rok 1972

    1973 - Sbor čítá 71 člen. V tomto roce s samozřejmě pokračovalo na dokončení klubu požárníků. Práce byla náročná a proto byla potřeba požádat i nečleny a důchodce, kteří nám vydatně pomohli. Jako v předchozích letech, ani letos nevynechal sbor pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

    1974 - Číslo 70 členů není nemalé. Tohoto roku pracoval sbor po všech stránkách dobře ať to bylo cvičení, soutěže, prohlídky, brigády, kultura a pod. Výrazného úspěchu v soutěžích dosáhlo družstvo mužů výhrou již po třetí na soutěži v Hoštejně a tím získali putovní pohár na stálo. Také byl slavnostně otevřen klub požárníků, stalo se tak 16. června.

    1975 - Počet členů stále 70. Vybudovali naši členové dětské hřiště u klubu požárníků.Byla uspořádaná i pohárová soutěž na počest 30. výročí osvobození a zvítězilo na ni družstvo z Dolních Studének. Také sbor v tomto roce pomohl lokalizovat požár, který vypukl v noci ve skladu hnojiv v místním JZD. Dále je třeba podotknout, že byla vystavěna dvě pódia u zdejšího klubu. Železné konstrukce pro estrádní vystoupení a nové dřevěné pro hudbu. MNV dodalo materiál a naši členové svoji dobrovolnou sílu.

    1976 - Jako v předchozích letech je členů 70. Během roku tohoto nebyl v obci žádný požár, což svědčí o dobré práci preventisty Aloise Maixnera. V druhém ročníku pohárové soutěže zvítězilo opět družstvo z Dolních Studének a naše družstvo bylo opět druhé. Z brigádnických akcí uvedu jen ty nejdůležitější a to dokončení pódia pro hudbu a provedení rozšíření tanečního parketu spolu se sestavením trubkového zábradlí okolo parketu a vlajkových stožárů.

    1977 - V letošním roce byly velmi dobré sněhové podmínky a tak požárníci uspořádali pro místní děti sportovní dopoledne. Účastnilo se nemalé množství dětí z celé naší obce. A bylo to velmi povedené. Počátkem května zhotovili požárníci dětský kolotoč u klubu požárníků na již vystavěném dětském hřišti. 3. června se konala v leštině pohárová soutěž požárních sborů, které se naše družstvo mužů účastnilo. V neděli 31. července pořádal místní sbor již třetí ročník pohárové soutěže družstev. Soutěže se zúčastnilo šest sborů. A i přes nepřízeň počasí se soutěžilo a vítězem se stalo družstvo Rájce před druhým Bludovem. 13. srpna jelo naše požární družstvo na pohárovou soutěž do Bohuslavic. Družstvo bylo doplněno o mladé požárníky. Sestavu týmu tvořili : Smékal Luboš, Domluvil Josef, Bartoň Josef, Plánička Jan, Portyš Miroslav, Nevtipa Stanislav, Fajt Vladimír ml., Balcárek Josef, Dražný František. Po dobrém výkonu a velmi dobrých časů skončilo naše družstvo na čtvrtém místě a toto místo určil los, protože měli stejný čas se sborem z Leštiny. A dne 17. září se konala pohárová soutěž požárních družstev v Šumperku, jejím organizátorem byl OV ČSPO  Šumperk. Naše družstvo mužů bylo pozváno mezi deset nejlepších z celého okresu. Během tohoto roku byly také provedeny opravy a údržba místního rybníka. Konec roku završil Silvestrovský večírek pořádaný naším sborem v klubu požárníků. Účastníci večírku byli úrovní spokojeny a dobře se bavili až do tří hodin.

    1978 - V červnu se konala v Brníčku obvodní soutěž požárních družstev. Téhož měsíce byla soutěž pořádána v Bludově, kde jsme se umístili na sedmém místě. A závěr měsíce završila soutěž v Dolní Libině, umístění naše bylo na šesté příčce. 30. července se konala soutěž v našem areálu u Antoníčka (u klubu požárníků). Nasadili jsme dvě družstva, umístění čtvrté a páté místo. Srpen přinesl klání v Křemačově, kde jsme obsadili krásné druhé místo. Zanedlouho na soutěži v Bohuslavicích jsme zvítězili a odvezli si tak putovní pohár MNV. Poslední soutěží v tomto roce, které se naše družstvo účastnilo pořádal 3. září sbor hasičů z Mírova, Na které jsme rovněž vyhrály. Pátek 13. října byl vyhlášen cvičný poplach v naší obci. Cvičení se účastnilo velké množství požárníků, od vyhlášení uplynulo dvanáct minut než byl cvičný požár zneškodněn. Přes velkou dálku dopravy vody dopadlo toto cvičení úspěšně. Téže v pátek 27. října byly provedeny zkoušky na odznak ,,vzorný požárník III. stupně"

    1979 - V novém roce, první akcí byly, ostatně jako pokaždé tradiční Lyžařské a Sáňkařské závody 17. února v Drážkách. Tuto akci dokumentuje několik snímků Aloise Maixnera, který všechny tyto akce dokumentoval buď na fotoaparát nebo videokameru. 27. května se konala pohárová soutěž v požárním sportu v nedalekém Brníčku, kde svůj um předváděli týmu v klání mladých požárníků. Náš sbor vypravil na tuto soutěž tři družstva, dvě chlapců a jedno děvčat. 11. června těsně po půlnoci vypukl v obci požár na Výměnku u Pláničků. Ten však byl záhy lokalizován místními požárníky a veřejným požárním útvarem Zábřeh.

27. července byla uspořádána slavnostní schůze ČSPO na počest 100-letého založení PS Rájec. 29. téhož měsíce proběhla samotná oslava 100-letého výročí. Po koncertě u požární zbrojnice odešel průvod požárníků i hostí ke klubu Požárníků. Pří cestě této odložili zástupci PS věnec k památníku padlých z I. světové války. V průvodu, hned vedle nové požární techniky jela i rájecká první  ruční stříkačka z roku 1880-1927. Na závěr odpoledne provedli naši hasiči zákrok na hořící maketu domu.

    V září se konala jak je již tradicí pohárová soutěž, zúčastnilo se osm družstev a zvítězilo družstvo z Bludova po druhé za sebou. Naše družstvo skončilo poslední. 9. září jelo naše družstvo do Bohuslavic obhajovat pohár z minula a skončilo na třetím místě. Tento rok jsme zakončili výroční členskou schůzí ČSPO 30. listopadu.

    1980 - Dne 9. dubna předseda MNV, předseda SPO a organizační referent SPO dovezli novou motorovou stříkačku PPS-12 na kterou prostředky v rámci prevence darovala Česká Pojišťovna v Ostravě. Tímto započal SPO v Rájci uskutečňovat činnost v letošním roce 1980. Každý může téměř denně pozorovat pohyb kolem požární zbrojnice, zejména Libor Maixnera s chlapci SPO a Jana Ptáčka s dívkami téhož sboru. Náš jednatel Jan Schneider získal v zimním období do SPO čtrnáct žen a splnil tak za celý výbor jeden bod závazků. 24. května  byla konána Okrsková obvodní soutěž požárních družstev. I za velmi špatného počasí se soutěže zúčastnilo z Rájce šest družstev. Dvě družstva mužů, dorostenci, starší a mladší žáci a družstvo žákyň. Tři družstva zvítězila a postupují tak do Okresního kola.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.